Skip to content

Raport z cyfrowej aktywizacji

Koniec roku 2022 oznaczał także zakończenie warsztatów komputerowych pn. „Wciąż w kontakcie” skierowanych do osób dorosłych zamieszkałych na terenie Nowego Sącza.

Zajęcia odbywały się w Świetlicy Osiedlowej Kilińskiego przy ul. Stolarskiej 28.
Harmonogram warsztatów obejmował 2 godziny zajęć w tygodniu, w terminie od kwietnia do grudnia 2022 roku.

Uczestnicy kursu zdobyli wiedzę z podstaw obsługi komputera, na temat zakładania i korzystania z poczty elektronicznej, obsługi edytora tekstu Microsoft Word oraz obsługi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, a także korzystania z portali e-usługowych czy społecznościowych.
Kursanci byli chętni podążać za nową technologią, chcieli odkrywać wirtualny świat. Byli niezwykle otwarci na zdobywanie wiedzy – z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Podkreślali, jak wielkie jest zapotrzebowanie na tego typu kursy.

Również prowadzący warsztaty Pan Sławomir Grochowski sprostał zadaniu! Stworzył pozytywną atmosferę na zajęciach, dobrał odpowiednie tempo pracy oraz motywował do działania.
Pracując w takich warunkach, uczestnicy czuli się bezpiecznie, nie krępowali się zadawać pytań, mieli pewność, że nikt ich nie skrytykuje. Mogli liczyć na wsparcie grupy i bardzo chętnie pomagali sobie nawzajem.

Celem naszego kursu było zaszczepienie w uczestnikach bakcyla komputerowego. Dlatego ogromnie cieszyło nas, kiedy z zajęć na zajęcia kursanci przychodzili z coraz większym uśmiechem i coraz większą wiarą w to, że nauczą się korzystać z dobrodziejstw nowoczesności.

Mamy nadzieję, że będzie nam dane spotkać się ponownie, a cykl zajęć komputerowych pn. „Wciąż w kontakcie” będzie kontynuowany.

Zatem do zobaczenia!

Ułatwienia dostępu