Skip to content

Kontakt

Adres naszej siedziby:
33-300 Nowy Sącz, ul. Barbackiego 64
tel. 18 441 01 11
Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości
  Enter Captcha Here :

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu z siedzibą ul. Barbackiego 64, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe tel. 18 441-01-11, adres e-mail sekretariat@zss.nowysacz.pl.
  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celach związanych z komunikacją pomiędzy Administratorem a Panią/Panem, przez okres niezbędny do zakończenia komunikacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji powyższego celu oraz uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi komunikację z Administratorem. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować wysyłając wiadomość na adres sekretariat@zss.nowysacz.pl.

  Na postawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych: Pan Marek Rogóz, e-mail: marek@omegaaudyt.pl.

  Ułatwienia dostępu