Skip to content

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

ZŚŚ w Nowym Sączu realizuje następujące zadania:

Zadanie 1
Zatrudnienie  pielęgniarki środowiskowej dofinansowanie w kwocie łącznie: 72 000,- zł.

Zadanie 2
Świetlica integracyjna PROMYCZEK kwota 120 000,- zł.

Zadanie 3
Wycieczka kulturalno-historyczna Łańcut dla dzieci ze świetlicy PROMYCZEK w Nowym Sączu kwota 5 250,- zł.

Zadanie 4
Świetlica integracyjna ISKIERKA kwota 75 000,- zł.

Zadanie 5
Wycieczka kulturalno-historyczna- Łańcut dla dzieci ze świetlicy Iskierka w Nowym Sączu kwota 5 250,- zł.

Łączny koszt dofinansowania zadań realizowanych w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w roku 2021:  202 500,- zł