Skip to content

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Zadania zrealizowane w roku 2021

  1. Zatrudnienie  pielęgniarki środowiskowej dofinansowanie w kwocie łącznie: 72 000,- zł.
  2. Świetlica integracyjna PROMYCZEK kwota 120 000,- zł.
  3. Wycieczka kulturalno-historyczna Łańcut dla dzieci ze świetlicy Promyczek w Nowym Sączu kwota 5 250,- zł.
  4. Świetlica integracyjna ISKIERKA kwota 75 000,- zł.
  5. Wycieczka kulturalno-historyczna- Łańcut dla dzieci ze świetlicy Iskierka w Nowym Sączu kwota 5 250,- zł.

Łączny koszt dofinansowania zadań realizowanych w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w roku 2021:  202 500,- zł.

W roku 2022 ZŚŚ w Nowym Sączu w roku 2022 realizuje następujące zadania:

Zadanie 1
Świetlica integracyjna „PROMYCZEK”- kwota 120 000 zł.

Zadanie 2
Zakup romskich sukni tanecznych dla dzieci ze świetlicy „PROMYCZEK”- kwota 5 000 zł.

Zadanie 3
Zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej dla społeczności romskiej Nowego Sącza. Profilaktyka zdrowotna oraz zakup materiałów i środków medycznych- kwota 70 040 zł.

Ułatwienia dostępu