Skip to content

Profilaktyka Przemocy w rodzinie

Jednym z elementów naszych zajęć jest profilaktyka. ‼️ Co miesiąc w placówkach Zespołu Świetlic Środowiskowych odbywają się zajęcia o takim charakterze. W listopadzie dotyczą one Profilaktyki Przemocy w Rodzinie. ⛔
Dzisiaj nasz psycholog Aleksandra Pawlik odwiedziła Świetlice Środowiskowe "Barskie" oraz "Gołąbkowice" gdzie odbyły się warsztaty podczas których nasi wychowankowie poznali zagadnienia takie jak przemoc, jej formy oraz sposoby reagowania i drogi wsparcia.