Skip to content

Dzień Bezpiecznego Komputera

W dzień bezpiecznego komputera (12.10) podczas warsztatów profilaktycznych poruszaliśmy w grupie temat niebezpieczeństw wynikających z nadmiernego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych. 📲💻
Podczas dyskusji podopieczni Akwarelki zwrócili uwagę na to jak dużo czasu są online i jak automatyczne w ich życiu stało się korzystanie ze smartfonów i jakie inne czynności zaniedbują kosztem tego. Podczas zajęć wykorzystaliśmy karty pracy, ułatwiające wykonanie zadania✅