Skip to content

Odwiedziny W Straży Miejskiej

Uczestnicy turnusu drugiego mieli okazję wybrać się w odwiedziny do komendy Straży Miejskiej w Nowym Sączu. Uczestniczyliśmy w bardzo ważnych zajęciach dotyczących zachowań bezpiecznych. Przypomnieliśmy sobie najważniejsze zasady, tak aby wakacje minęły nam bezpiecznie. Poznaliśmy również charakter i specyfikę pracy strażników miejskich.