Pomimo, iż z powodu pandemii świetlica podczas ferii była zamknięta, nie zabrakło ciekawych i rozwijających zajęć w trybie online. Wychowankowie mogli czerpać inspirację i pozyskiwać mnóstwo pomysłów na spędzenie czasu wolnego w domu. Poniedziałki minęły pod hasłem integracji , we wtorki z kolei była strefa zimowej  kreatywności i zajęcia artystyczno-muzyczne. W środy  wychowankowie mogli Czytaj dalej... "Podsumowanie Ferii on-line w Świetlicy Kaduk :)"

Wychowankowie świetlicy podczas tygodnia ekologii , chętnie uczestniczyli w zajęciach mających na celu kształtowanie świadomości ekologicznej oraz pogłębili wiedzę z zakresu ochrony środowiska 😉 Przygotowali m.in. pudełko na nakrętki z recyklingu , posadzili roślinki oraz zapoznali się z Eko-znakami. Każdy pozyskał wiedzę na temat sposobów oszczędzania wody oraz segregacji śmieci i recyklingu. Dużo zabawy dostarczyły Czytaj dalej... "Eko warsztaty w świetlicy Kaduk"

Podczas zajęć, które odbyły się w miesiącu Marzec, wychowankowie świetlicy m.in. przygotowywali kartki na konkurs, organizowany przez Sądeckie Hospicjum ,,Żonkilowa Kartka", wykonali piękne laurki z okazji dnia kobiet oraz dnia mężczyzn oraz czynnie uczestniczyli w zmianie dekoracji wiosennej, placówki. Na zajęciach nt. recyklingu poznali podstawowe pojęcia oraz zachowania związane z segregacją śmieci a zabawy i Czytaj dalej... "Marzec w Świetlicy Kaduk"

Dzieci ze Świetlicy KADUK z wielkim zaangażowaniem wykonały prace na konkurs plastyczny pt. ,,Żonkilowa kartka", którego organizatorem było Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Sądeckie Hospicjum". Tworzeniu prac towarzyszyły rozmowy nt. tego czym jest hospicjum oraz refleksja nad losem osób przebywających w tego typu placówkach.