Skip to content

„Literówka” czyli trening umysłu w domu

Skoro okres zalecanej profilaktyki koronawirusa spędzany w domu wydłuża się, a od dnia dzisiejszego nauczanie zdalne objęło szkoły w całym kraju, proponujemy na rozgrzewkę umysłu następujące ćwiczenie wyrazowe:

Przyjrzyj się ciągowi liter, a następnie ułóż jak najwięcej zdań, w których następujące po sobie wyrazy, rozpoczynają się wg poszczególnych liter. Spójrz na poniższy przykład. Do dzieła! Pamiętaj, że użyte raz słowo, nie może powtórzyć się w kolejnym zdaniu, a zdania muszą być logiczne.

KMBW

Kasia miała biały worek.

Ktoś mówił bardzo wyraźnie.

Kieszeń Miłosza była wielka.

Śmiało wymyślajcie własne ciągi liter. I co, umysły rozgrzane? Ciekawe komu udało się ułożyć najwięcej zdań…