Skip to content

Zachęcamy do udziału w konkursie „Żonkilowa kartka”

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH

SĄDECKIE HOSPICJUM ZAPRASZA UDZIAŁU W KONKURSIE

ŻONKILOWA KARTKA

REGULAMIN

Cele konkursu:

 • kształtowani postawy otwartości wobec otaczającego świata;
 • wykorzystanie języka sztuki do wyrażania pozytywnych uczuć wobec innych ludzi;
 • wyzwalanie wrażliwości i wdrażanie do postaw wolontaryjnych;
 • prezentowanie i popularyzowanie twórczości plastycznej dzieci propagującej idee hospicyjne, a zwłaszcza akcję „Pola Nadziei” na terenie Sądecczyzny.

Adresaci konkursu:

Dzieci przedszkolne – najstarsze grupy

Uczniowie szkół podstawowych klas 0-3

Warunki konkursu:

 • na konkurs przyjmowane są prace wykonane w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej, graficznej lub mieszanej ;
 • szczególnie promowana będzie samodzielność wykonania kartki;
 • format prac ma nawiązywać do kartki pocztowej o wymiarach 148x210mm (format A 5);
 • jedna osoba może nadesłać nie więcej niż 2 kartki;
 • prace przysłane na konkurs przechodzą na własność organizatora;
 • organizator zastrzega sobie prawo publikowania nadesłanych prac.

Opis prac:

 • tytuł pracy, imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy;
 • nazwa placówki, adres, telefon kontaktowy, e-mail;
 • imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,

zgoda rodziców na udział w konkursie i przetwarzanie danych (pozostaje w placówce oświatowej)

Terminy:

 • nadsyłanie prac do 10 marca 2020 r. na adres; Sądeckie Hospicjum,  Nawojowska 155A 33-300 Nowy Sącz
 • ogłoszenie nazwisk finalistów dnia 18 marca 2020 r. na stronie hospicjum.nowysacz.pl
 • ogłoszenie nazwisk zwycięzców podczas konferencji prasowej zapowiadającej akcję Pola Nadziei – o terminie zainteresowani powiadomieni zostaną telefonicznie przez organizatora konkursu.
Opublikowano Kategorie Aktualności, Główna

O Szujskiego

Świetlica Środowiskowa "Szujskiego" powstała z akcji Ziarnko Gorczycy w 2006 roku, organizatorami byli Prezydent Miasta Nowego Sącza, Starosta Nowosądecki, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół oraz Związek Sądeczan. Świetlica Środowiskowa "Szujskiego" mieści się na terenie osiedla "Szujskiego", w bloku numer 17, w pomieszczeniach dawnej kotłowni. Patronem osiedla jest Józef Szujski od nazwiska którego pochodzi nazwa świetlicy.