Skip to content

Przekazanie kartek dla „Sądeckiego Hospicjum”

12 grudnia 2019 roku w siedzibie Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu odbyło się spotkanie, podczas którego Dyrektor Zespołu Świetlic Środowiskowych Aleksandra Ślusarek przekazała 200 Kartek Bożonarodzeniowych wykonanych przez wychowawców i wychowanków świetlic na ręce Pana Mieczysława Kaczwińskiego Dyrektora Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum” oraz członków stowarzyszenia Leszka Zegzdy oraz Alicji Czubek.
Przedsięwzięcie stało się już tradycją i miało na celu kształtować postawę otwartości, wyzwalać wrażliwość i wdrażać do postaw wolontaryjnych. Kartki z życzeniami trafią do osób, które wspierają działania "Sądeckiego Hospicjum".
W przygotowanie kartek zaangażowała się kadra pedagogiczna, wychowawcy świetlic : Kinga Tokarczyk, Aleksandra Pawlik, Maria Kucz, Dorota Bulanda oraz Justyna Leśniak.

Opublikowano Kategorie Aktualności, Główna

O Szujskiego

Świetlica Środowiskowa "Szujskiego" powstała z akcji Ziarnko Gorczycy w 2006 roku, organizatorami byli Prezydent Miasta Nowego Sącza, Starosta Nowosądecki, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół oraz Związek Sądeczan. Świetlica Środowiskowa "Szujskiego" mieści się na terenie osiedla "Szujskiego", w bloku numer 17, w pomieszczeniach dawnej kotłowni. Patronem osiedla jest Józef Szujski od nazwiska którego pochodzi nazwa świetlicy.