Skip to content

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Żonkilowa kartka”

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Żonkilowa kartka" zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Sądeckie Hospicjum", odbyło się 27 marca 2019 roku. Spotkanie poprowadził Dyrektor Sądeckiego Hospicjum - Mieczysław Kaczwiński.

III miejsce zajął Marcel Serafin ze Świetlicy Środowiskowej "Szujskiego"
Serdecznie gratulujemy Marcelowi i dziękujemy organizatorom za dostrzeżenie pracy.

Opublikowano Kategorie Aktualności

O Szujskiego

Świetlica Środowiskowa "Szujskiego" powstała z akcji Ziarnko Gorczycy w 2006 roku, organizatorami byli Prezydent Miasta Nowego Sącza, Starosta Nowosądecki, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół oraz Związek Sądeczan. Świetlica Środowiskowa "Szujskiego" mieści się na terenie osiedla "Szujskiego", w bloku numer 17, w pomieszczeniach dawnej kotłowni. Patronem osiedla jest Józef Szujski od nazwiska którego pochodzi nazwa świetlicy.