Skip to content

Quiz przyrodniczo-geograficzny

Dnia 24 maja wychowankowie świetlicy środowiskowej wzięli udział w  quizie tematycznym z zakresu przyrody i geografii. Wszyscy zmierzyli się  z  pytaniami i zadaniami i chyba tak naprawdę sami ze sobą.