Skip to content

Warsztaty ze Strażą Miejską

Ferie to czas, w którym dzieci szczególnie mogą być narażone na niebezpieczeństwa. Jest to też dobry moment na przypominanie o zasadach zachowania w trudnych sytuacjach, a także o postawach proekologicznych, dlatego też 22 lutego 2018 dzieci i młodzież ze Świetlic Środowiskowych: "Klub Kotłownia", "Biegonice" i "Szujskiego" uczestniczyły w warsztatach na temat bezpieczeństwa, smogu, segregowania odpadów, recyklingu oraz odpowiedzialności spoczywającej na właścicielach psów. Zajęcia poprowadzili funkcjonariusze Straży Miejskiej: Izabela Adamczyk i Jakub Cichoński, a także Agnieszka Michalik z Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Wychowankowie mogli przypomnieć sobie zasady segregowania odpadów, utrzymywania porządku w mieście, wokół swojego miejsca zamieszkania, rozwinąć wiedzę na temat zanieczyszczeń, przyczyn powstawania smogu, potrzeby dbania o środowisko czy postaw proekologicznych oraz wiele interesujących wiadomości na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, a także jak ważne jest noszenie odblasków.

Na zakończenie spotkania został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. "Rzeźba z recyklingu", w którym pierwsze miejsce zajęła praca grupowa dzieci ze Świetlicy Środowiskowej "Szujskiego", którą reprezentowały: Anna Zaczyk, Emilia Majewska i Joanna Sekuła. Każdy uczestnik zajęć otrzymał odblaski, a także gadżety niezbędne do dbania o czystość.

Opublikowano Kategorie Główna

O Szujskiego

Świetlica Środowiskowa "Szujskiego" powstała z akcji Ziarnko Gorczycy w 2006 roku, organizatorami byli Prezydent Miasta Nowego Sącza, Starosta Nowosądecki, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół oraz Związek Sądeczan. Świetlica Środowiskowa "Szujskiego" mieści się na terenie osiedla "Szujskiego", w bloku numer 17, w pomieszczeniach dawnej kotłowni. Patronem osiedla jest Józef Szujski od nazwiska którego pochodzi nazwa świetlicy.