Skip to content

Święto Niepodległości

Przed Świętem Niepodległości na świetlicy środowiskowej Falkowa rozwijaliśmy uczuci patriotyczne poprzez zajęcia edukacyjne, gry i zabawy dotyczące naszego kraju, rozwiązywanie krzyżówek na temat odzyskania niepodległości oraz zajęcia plastyczne odnoszące się do barw narodowych.