Skip to content

Warsztaty grupowe w Biegonicach

Dnia 18-stego sierpnia 2017 roku w Naszej Świetlicy odbyły się warsztaty grupowe dla wychowanków. Pierwsza część warsztatów polegała na zabawie w kalambury w drużynach, podczas której wychowankowie za pomocą gestu lub rysunku mieli za zadanie przedstawić emocje lub czynność. Druga część zajęć polegała na ćwiczeniu socjoterapeutycznym o nazwie "Herb". Zadaniem uczestników było przedstawienie w sposób graficzny czterech komponentów: zalety, oczekiwania wobec innych, najważniejsze sprawy w życiu oraz to, co możemy zaoferować innym od siebie. Podsumowaniem warsztatów były indywidualne postanowienia, wyznaczane sobie przez wychowanków. Warsztaty pozwoliły nam zbliżyć się do siebie, lepiej poznać samych siebie i innych. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas pani Sylwii Filipiak, studentce PWSZ.