Skip to content

Wycieczka do Starego Sącza

W dniu 20. 05 wychowankowie Zespolu Świetlic Środowiskowych uczestniczyli w wycieczce do Starego Sącza. Wraz z przewodnikiem odwiedzili oraz poznali hisotrię najważniejszych zabytków i obiektów religijnych związanych ze świętą Kingą oraz wizytą papieża Jana Pawła II na Sądecczyźnie. Wizytę zakończyły zabawy i animacje przy Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania oraz wręczenie świadectw Satrosądeckiej Akademii Świętości.