Skip to content

Szczegółowy harmonogram BEZPIECZNYCH FERII Osiedle Falkowa

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ

OSIEDLE FALKOWA

L.p.

Data

Rodzaj zajęć

Godz. zbiórki

Planowany powrót

Uwagi

1.

30 styczeń

Spektakl-MOK- Szopka dziecięca

10:50 skansen

13:30

Zakaz jedzenia i picia

2.

31 styczeń

Bajkoland

09:00 skansen

11:30

Dzieci do 10 lat

3.

1 luty

Kino HELIOS – Za niebieskimi drzwiami

09:00 skansen

12:00

Dzieci od 12 lat

4.

2 luty

Ścianka wspinaczkowa

08:20 skansen

10:20

Obuwie na zmianę, sportowe

5.

3 luty

Lodowisko

10:55 skansen

12:50

Czapka, rękawiczki, szalik

6.

6 luty

Turniej Tenisa Stołowego

09:00 skansen

14:00

Odbiór dzieci z Hali MOSiR

ul. Nadbrzeżna

7.

6 luty

Lodowisko

12:30

Lodowisko

14:30

Czapki, rękawiczki, szaliki

8.

7 luty

Kino HELIOS-Sing

09:00 skansen

13:00

9.

8 luty

Narty

08:40 skansen

14:30

Odpowiedni ubiór, czapka, rękawiczki, PRZEWIDZIANY POSIŁEK

10.

9 luty

Basen

09:00 skansen

11:30

Czapki, szaliki

11.

10 luty

Spektakl-MOK-

Jaś i Małgosia

09:00 skansen

11:30

Zakaz jedzenia i picia

Udział w zajęciach uzależniony jest od zachowania dziecka oraz ubioru dostosowanego do warunków pogodowych. Dzieci, które nie będą się stosować do poleceń wychowawcy oraz nieodpowiednio ubrane nie będą mogły brać udziału w zajęciach.

W razie samodzielnego powrotu dziecka do domu z zajęć proszę dołączyć oświadczenie.

Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać u wychowawcy świetlicy środowiskowej

p. Wiola Chapko-Mięczakowska tel. 536 955 339

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do dom mojej córki/mojego syna ........................................ ...............................................(imię i nazwisko dziecka). Biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka po zakończonych zajęciach w ramach "Bezpiecznych Ferii".

Data..........................                                                                         ..........................................................................

czytelny podpis rodzica lub opiekuna