Skip to content

BEZPIECZNE FERIE 2020 – szczegółowy harmonogram zajęć

 

BEZPIECZNE FERIE 2020

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ FALKOWA

L.p.

Data

Rodzaj zajęć

Godzina zbiórki

Planowany powrót

Uwagi

1. 

27 styczeń 

Bajkoland

10:20 

skansen

12:35 

Skarpetki

2. 

28  styczeń

Lodowisko

08:20 

skansen

11:15 

Odpowiedni ubiór

3. 

30  styczeń

Teatr Nowy

"Królowa Lodu"

10:55 

skansen

13:30 

4. 

3 luty

Kino Helios

"Superpies i Turbokot"

09:00 

skansen

12:30 

5. 

5 luty

Spektakl MOK

"Alicja w krainie czarów"

09:00 

skansen

11:25 

6. 

7 luty

Ścianka wspinaczkowa

BOULDER-ZONE

10:55 

skansen

14:30 

Obuwie sportowe na zmianę

Udział w zajęciach uzależniony jest od zachowania dziecka oraz ubioru dostosowanego do warunków pogodowych. Dzieci, które nie będą siE stosować do poleceń wychowawcy oraz nieodpowiednio ubrane będą odsyłane do domu.

W razie samodzielnego dojścia i powrotu dziecka do domu z zajęć proszę dołączyć oświadczenie.

Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać u wychowawcy świetlicy środowiskowej FALKOWA

p. Wioli Chapko-Mięczakowska tel. 536 955 339

OŚWIADCZENIE

Biorę odpowiedzialność za dojście mojego dziecka .........................................................................imię i nazwisko dziecka

na miejsce zbiórki i jego powrót do domu po zakończonych zajęciach w ramach akcji "Bezpieczne Ferie 2020".

Data..........................                                                                  ..........................................................

czytelny podpis rodzica lub opiekuna