Skip to content

AKTUALNE PRACE ARTYSTYCZNE

Wychowankowie naszej świetlicy bardzo chętnie wykonują z pasją prace plastyczne , w których realizują swoje pomysły i rozwijają wyobraźnię oraz kreatywność.

Prace dzieci dotyczą tym razem tematyki związanej z Dniem Matki, Dniem Dziecka oraz dotyczą tematyki wiosennej.