Skip to content

Zajęcia stałe w naszej świetlicy

Harmonogram zajęć stałych

Poniedziałek- Piątek – Zajęcia edukacyjno- wyrównawcze według potrzeb wychowanków

Środa- Zajęcia artystyczno- plastyczne; warsztaty ceramiczne

w godzinach 15.45-18.00

  • Co drugi tydzień w miesiącu zajęcia „Beskidzki kogel- mogel” prowadzone przez plastyka z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu- panią Elżbietę Barciszewską
Piątek- Spotkania Grupy- Zajęcia integracyjne z elementami socjoterapii oraz arteterapii w godzinach 16.00-18.00

Serdecznie zapraszamy!!