Skip to content

Harmonogram Bezpiecznych Wakacji 2016 FALKOWA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ FALKOWA

Lp.

Data

Rodzaj zajęć

Godzina zbiórki

Planowany powrót

Uwagi

1.

27 czerwca

Basen

09:00

skansen

11:30

Czepki, rękawki, koło

2.

29 czerwca

Wycieczka - Kamionka

08:40 skansen

14:00

Obuwie pełne, (zakaz klapek, sandałów, itp.) nakrycie głowy, kurtki przeciwdeszczowe.

Przewidziany posiłek.

3.

5 lipca

Ścianka wspinaczkowa

09:00

skansen

12:00

Obuwie na zmianę, sportowe

4.

6 lipca

Dzień Otwarty Komendy Miejskiej Policja

07:30

skansen

12:00

5.

7 lipca

Spektakl–"Jaś i Małgosia"

09:00

skansen

11:30

Zakaz jedzenia i picia na sali

6.

11 lipca

Kręgielnia - ATOM

11:30

skansen

13:30

Obuwie na zmianę, sportowe

7.

12 lipca

Warsztaty Plastyczne-MOK

09:00

skansen

13:30

8.

13 lipca

Wycieczka- Wąwóz Homole

07:50 skansen

14:30

Obuwie pełne(zakaz klapek, sandałów, itp.), nakrycie głowy, kurtki przeciwdeszczowe.

Przewidziany posiłek.

9.

15 lipca

EVAN-Zajęcia sportowe

08:15

skansen

11:30

Obuwie i strój sportowy

10.

18 lipca

Mały Robinson

10:40

12:20

Skarpetyki

11.

22 lipca

Wycieczka-Muszyna

07:50 skansen

14:30

Obuwie pełne (zakaz klapek, sandałów, itp.),

nakrycie głowy, kurtki przeciwdeszczowe.

Strój kąpielowy, czepek, ręcznik, klapki, krem z filtrem, nakrycie głowy

Przewidziany posiłek.

12.

27 lipca

Kino Helios-

"Dzielny kogut Maniek"

09:00

skansen

12:30

13.

3 sierpnia

Strzelnica LOK

08:15

skansen

12:00

14.

4 sierpnia

Wycieczka - Kosarzyska

08:20

skansen

14:30

Obuwie pełne, nakrycie głowy, kurtki przeciwdeszczowe.

Przewidziany posiłek.

15.

8 sierpnia

Basen

09:50

skansen

13:00

Czepki, rękawki, koło

16.

10 sierpnia

Kino Helios-

"Mój przyjaciel orzeł"

09:00

skansen

12:30

17.

17 sierpnia

Kino Helios

09:00

skansen

12:30

18.

19 sierpnia

Wycieczka-Gródek

08:20 skansen

14:00

Obuwie pełne(zakaz klapek, sandałów, itp.),

nakrycie głowy, kurtki przeciwdeszczowe.

Przewidziany posiłek.

19.

23 sierpnia

Spektakl –

"Wielki Czarodziej Oz"

10:50

skansen

13:30

Zakaz jedzenia i picia na sali

Udział w zajęciach uzależniony jest od zachowania dziecka oraz ubioru dostosowanego do warunków pogodowych. Na wszystkich wycieczkach obowiązuje obuwie pełne oraz nakrycie głowy. Dzieci, które nie będą sie stosować do poleceń wychowawcy oraz nieodpowiednio ubrane będą odsyłane do domu.

W razie samodzielnego powrotu dziecka do domu z zajęć proszę dołączyć oświadczenie.

Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać u wychowawcy świetlicy środowiskowej

p. Wiola Chapko-Mięczakowska tel. 536 955 339

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojej córki/mojego syna........................................ ......................................(imię i nazwisko dziecka). Biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka po zakończonych zajęciach w ramach "Bezpiecznych Wakacji".

Data.......................... ..........................................................

czytelny podpis rodzica lub opiekuna